Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizatorzy
Patronat

Więcej o rynku zamówień publicznych w Niemczech

06-12-2016

Rynek zamówień publicznych w Niemczech

 

Niemiecki rynek zamówień publicznych wykazuje duży potencjał: roczny obrót wynosi blisko 300 miliardów euro. Zamówienia w sektorze publicznym realizowane są z zasady w sposób strategiczny. Wynika to z jednej strony z jasno zdefiniowanych wymogów dla zamówień, w odniesieniu do których pole działania czy też możliwości swobodnego kształtowania są raczej niewielkie. Szczególnym wyzwaniem jest wielość płaszczyzn regulacji oraz rodzajów podmiotów zamawiających. Klasyczne podmioty sektora zamówień publicznych jak Federacja, kraje związkowe oraz samorządy lokalne podlegają surowszym wytycznym niż podmioty działające w sektorze infrastrukturalnym (system transportu, zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę czy gaz).  Różnice te znajdują wyraz w odmiennych wytycznych dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Popyt na zamówienia sektora publicznego w coraz większym stopniu kształtuje się w oparciu o cele polityczne. Jako przykład niech posłuży chociażby zakup towarów, które w porównaniu z innymi wyrobami służącymi do tego samego celu, zarówno na etapie produkcji jak i zastosowania są mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego. Innymi czynnikami wpływającymi na kształt rynku zamówień może być również oszczędne i racjonalne gospodarowanie energią elektryczną, wodą i surowcami, a także procesy mające na celu redukcję powstających odpadów oraz ich proekologiczną utylizację. 

 

Celem wystąpień jest zatem przedstawienie praktycznych wskazówek pomocnych w trakcie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz wskazanie centralnych kierunków działania, jak również możliwych pułapek. Zagadnienia te zostaną zaprezentowane w oparciu o przykłady z praktyki. Dr Heinrich Hahn podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie doradztwa na rzecz wykonawców. Dr Alexandra Losch przedstawi podstawową strukturę środków ochrony prawnej na gruncie prawa niemieckiego oraz strategie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

« Powrót

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.