Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizatorzy
Patronat

Harmonogram konferencji

26 lutego 2018 r., Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna

 

 

09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników
09.30

Otwarcie konferencji

09.30 – 09.50 Ekspansja polskich firm na rynki zamówień publicznych Niemiec i Austrii
 • Finansowanie i koszty wejścia na rynki zagraniczne
 • Dostęp do informacji o ogłoszeniach o zamówieniach
 • Realne szanse i zagrożenia dla wykonawców

09.50 – 10.10

Najczęstsze trudności, z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy w trakcie realizacji zamówień publicznych w Niemczech

 • Wsparcie instytucjonalne dla polskich firm, które realizują inwestycje na rynkach Niemiec
 • Współpraca z dostawcami
 • Problemy z podwykonawcami
 • Przeszkody organizacyjne
10.10 – 10.25 Możliwości uczestnictwa firm w przetargach publicznych ogłaszanych w ramach systemu ONZ na przykładzie Austrii
10.25 – 10.30 Wsparcie przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych zagranicznych i zamówień organizacji międzynarodowych
10.30 – 11.00

Przerwa na kawę

11.00 – 14.00

Praktyka zamówień austriackich i niemieckich. Jak wykonawcy mogą zwiększyć swoje szanse na pozytywny przebieg postępowania?

Prawo zamówień publicznych

 • Rodzaje procedur w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia - pułapki i błędy
 • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – elektronizacja procesu udzielania zamówień publicznych
 • Warunki udziału w postępowaniu i weryfikacja ich spełniania
 • Wspólne ubieganie się o zamówienie - konsorcjum
 • Poleganie na potencjale podmiotów trzecich: oświadczenia i dokumenty oraz reguły dotyczące ich uzupełniania
 • Cenowe i pozacenowe kryteria oceny ofert
 • Środki ochrony prawnej

Prawo spółek

 • Formy prawne podejmowania działalności gospodarczej a udział w przetargach
 • Rejestracja firmy w Niemczech
 • Tworzenie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
 • Podstawowe zasady opodatkowania spółek

IT i ochrona danych osobowych

 • Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT – zagadnienia praktyczne
 • Opis przedmiotu zamówienia w projektach informatycznych
 • Prawo własności intelektualnej w umowach IT
 • Skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa w projektach IT
 • Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych w świetle nowych przepisów unijnych
14.00 – 14.30

Przerwa na kawę i poczęstunek

14.30 – 15.00 Różnice procedur zamówień publicznych Austrii i Niemiec w stosunku do polskich regulacji. Procedura certyfikacji w Niemczech
15.00 – 15.30

Praktyczne aspekty prawa pracy w Niemczech istotne dla polskich wykonawców – delegowanie pracowników, płaca minimalna, czas pracy, kwestie socjalne i podatkowe

15.30 – 16.30 Panel dyskusyjny z udziałem polskich przedsiębiorców posiadających doświadczenie w pozyskiwaniu zamówień publicznych na terenie Austrii i Niemiec
16.30

Zakończenie konferencji

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.