Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizatorzy
Patronat

dr Henryk Czubek

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, wykładowca w latach 1989–2016; w latach 1995–2000 pełnił służbę dyplomatyczną jako attaché handlowy Ambasady RP w Budapeszcie; w latach 2004–2016 pracował w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. jako dyrektor biura terenowego w Krakowie odpowiedzialnego za obszar Polski Południowo-Wschodniej; od września 2016 do sierpnia 2017 był radcą w Ambasadzie RP w Wiedniu, pełniąc funkcję kierownika Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, obecnie Radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu, kierownik Zespołu ds. UNIDO.

 

Heinz-Peter Dicks

 

Sędzia Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie (Oberlandesgericht Düsseldorf), Przewodniczący Senatu d/s zamówień publicznych, 2 Senatu prawa kartelowego oraz 27. Senatu cywilnego w/w Sądu. Współautor komentarzy i fachowych publikacji, m.in.: "Prawo kartelowe. Europejskie i niemieckie prawo kartelowe. Komentarz”, „Prawo zamówień publicznych. Komentarz”, wydane nakładem Verlag C.H. Beck, „Komentarz do ustawy o ochronie konkurencji”, „Komentarz do rozporządzenia w sprawie zamówień publicznych”, „Komentarz do rozporządzenia w sprawie zamówień publicznych w sektorze robót budowlanych” wydawnictwa Werner Verlag oraz „Zamówienia publiczne w sektorze usług planowania urbanistycznego” wydawnictwa Lexxion.

 

Dr Heinrich Hahn

 

Adwokat, partner i współwłaściciel niemieckiej kancelarii prawnej Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH z siedzibą w Hanowerze. W zakresie prawa zamówień publicznych doradza wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje ich w postępowaniach odwoławczych.

Spośród wielu referencji dr Heinricha Hahna należy wymienić m.in.:

  • doradztwo na rzecz światowego producenta z branży przemysłu kolejowego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Deutsche Bahn AG na terenie Niemiec;
  • reprezentowanie dostawcy podzespołów dla floty ICE przed niemieckim Federalnym Urzędem Antymonopolowym w postępowaniu przeciwko Deutsche Bahn;
  • reprezentowanie producenta składów kolei podziemnej przed Izbą Zamówień Publicznych Kraju - Związkowego Saary;
  • doradztwo na rzecz dużego krajowego dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych dla branży ochrony zdrowia

 

Dr Bernhard Heringhaus

 

Adwokat, partner niemieckiej kancelarii prawnej Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH z siedzibą w Osnabrück. Partner Zarządzający kancelarii prawnych Schindhelm w Bukareszcie i Szanghaju. Specjalista i praktyk w zakresie prawa pracy, delegowania pracowników do Niemiec oraz niemieckiej płacy minimalnej. Doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom w ramach zagranicznych inwestycji. Dr. Bernhard Heringhaus ma znaczące doświadczenie w doradztwie przy krajowych i transgranicznych transakcjach, w zakresie restrukturyzacji oraz prawa pracy, a także prawa umów. Autor licznych publikacji o tematyce transgranicznej. 

 

Michael Kern

 

Dyrektor Generalny i Członek Zarządu AHK Polska

 

mec. Piotr Kwiatkowski, LL.M.

 

Radca prawny niemieckiej kancelarii prawnej Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH z siedzibą w Osnabrück. Dopuszczony do wykonywania zawodu w Niemczech jako członek Izby Adwokackiej w Hamm. Ukończył studia z zakresu prawa niemieckiego na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem branży robót budowlanych (także wykonywanych na podstawie warunków FIDIC). Ponadto zajmuje się obsługą prawną w zakresie niemieckiego i polskiego prawa spółek.

 

Dr Karolin Nelles

 

Adwokat, partner niemieckiej kancelarii prawnej Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH z siedzibą w Hanowerze. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa IT, E-Commerce, ochrony danych osobowych, prawa prasowego i prawa umów handlowych. Dr Karolin Nelles przyznano w Niemczech tytuł „E-Commerce Law - Lawer of the Year”. Ma znaczące doświadczenie w obszarze tworzenia umów IT, dokumentów wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych, prawnych aspektów tworzenia reklam i kampanii targetowanych. Współpracuje z klientami z sektora telekomunikacyjnego, głównie z branży internetowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i przed organami nadzoru. Współautorka komentarza „Prawo w internecie”, wydanego nakładem wydawnictwa Kopp Verlag.

 

mec. Edwin Scharf

 

Adwokat w austriackiej kancelarii prawnej  Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań na gruncie prawa budowlanego, w szczególności z zakresu umów budowlanych oraz odpowiedzialności kontraktowej. Doradza podmiotom sektora publicznego w sprawach związanych z projektami budowlanymi oraz innymi procedurami zakupowymi. Zajmuje się również obsługą prawną wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również na etapie  postępowań odwoławczych.

 

mec. Anna Specht-Schampera

 

Radca prawny, partner Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. Doradza podmiotom polskim oraz zagranicznym w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska oraz prawa budowlanego. Współpracuje z klientami z sektora budowlanego (budownictwo drogowe, kolejowe, obiekty wielkopowierzchniowe), a także klientami z sektora gospodarki odpadami oraz medycznego. Skutecznie wspiera podmioty zamierzające zawrzeć umowy w trybie udzielenia zamówienia publicznego, jak również zamawiających w zakresie wyboru wykonawcy, w tym opracowania SIWZ. Zajmuje się kwestiami z zakresu prawa administracyjnego dotyczącymi przygotowania i realizacji inwestycji, w tym inwestycji w obszarze gospodarki odpadami. Mecenas Anna Specht-Schampera specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych przed KIO. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz ekspertem prawnym Rady RIPOK (Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Prowadzi seminaria w języku polskim i niemieckim dla podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych. Jest autorem licznych artykułów, publikowanych miedzy innymi w miesięczniku “Przetargi Publiczne” oraz innych czasopismach branżowych podejmujących zagadnienia prawa zamówień publicznych, prawa gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz prawa samorządowego.

 

Stefan Stantejsky

Attaché Handlowy Ambasady Austrii w Warszawie

 

mec. Stella Zankl

 

Adwokat w austriackiej kancelarii prawnej  Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz w prawie budowlanym i ochrony środowiska. Zajmuje się również obsługą prawną w zakresie prawa spółek. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.